تبلیغات
اشعار عاشقانه ی من - لقمه ای جمله.

اشعار عاشقانه ی من

بالبخند بیاو نظربذار

لقمه ای جمله.

خداوند به فرشتگان عــــقل داد بدون شـــهوت


حیــــــــــــــوانات را شـــهوت داد بــــــدون عقل

 

و انـســــــــــــــان را شــــهــــــوت داد با عـــقل


هر انسانی که عقلش به شـــهوتش غلبه کند

 

از فــــــــرشــــــــــــــــــــتگان بـــــــهتر اســـت


هــر انسانی که شـهوتش به عقلش غلبه کند

 

از حـــــــــــــــــیوان بـــدتــــــــــــــــــــر اســــت

 

******

 

خداوندا  ، تـو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک


ولــــــــــــــی جــــــــــالــــــــب اینجـــــــــاست

 

تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی


ولی من به این کوچکـی تو را فراموش کرده ام

 

******

تــــــــــو  بـــــــه  مـــــن  خندیدی  و نمی دانستی 


 

من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم 


 

بــــــاغــــــــــبــــان از پــــــــــــــــی مـن تــــنـد دوید 


 

ســــــــــیـــــــــب را دســــــــــــــــت تــــــــــو دیـــد 


 

غـــــــضـــــب آلـــــــــود بـــــه مــــــن کـــــرد نــــگاه 


 

ســــیـــــب دنــدان زده از دســـت تــو افتاد به خاک 

 

و تـــــــــــــــــــــو رفـــــــــتـــی و هــــــــــنـــــــــــوز  


 

سالـــــــــهاســـــــت کــــــه در گوش مــن آرام آرام 


 

خش خش گام تــــــــو تکــــرار کنان می دهد آزارم 


 

و مــــــــن اندیشـــــــه کنان غـــــرق در ایــن پندارم 


 

کــــــــه چرا باغــــــــــچه کوچــک ما سیب نداشت

 

******

 [ پنجشنبه 28 دی 1391 ] [ 12:31 ب.ظ ] [ بنده ی خدا ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه